Ve výuce angličtiny i v průvodcovství nabízím individuální a profesionální přístup.

Program přizůsobým zájmům, potřebám a možnostem klientů.

Nabízím příznivé ceny.